Exotická drevina Ipe je jedna z najodolnejších drevín používaných na stavbu terás. Ipe má vysokú objemovú hustotu až 1050kg/m³ a vynikajúcu pevnosť v tlaku 95Mpa.