Prechodový profil ohýbateľný 24x6 mm

Použiteľnosť


Kategória namáhania

Povrchová úprava

Dĺžka 270 cm

Cena za 1ks s DPH

Eloxovaný hliník

šampanský matný

3011 0706 066 270

17,80 €

zlatý matný

3011 1006 066 270

14,30 €

strieborný matný

3011 1106 066 270

13,70 €

bronzový matný

3011 1206 066 270

15,10 €

Uvedené ceny sú za 1 kus s DPH.


Prechodový profil samolepiaci 32x5 mm

Použiteľnosť


Kategória namáhania

Povrchová úprava

Dĺžka 270 cm

Cena za 1ks s DPH

Eloxovaný hliník

šampanský matný

3018 0705 511 270

19,20 €

zlatý matný

3018 1005 511 270

18,40 €

strieborný matný

3018 1105 511 270

17,90 €

bronzový matný

3018 1205 511 270

19,20 €

šampanský brúsený

3018 3005 511 270

24,10 €

Dekoratívna fólia v imitácii dreva

buk sylvatica

3018 5205 511 270

25,00 €

buk dulcium

3018 5305 511 270

25,00 €

dub alba

3018 5405 511 270

25,00 €

dub robur

3018 5505 511 270

26,30 €

dub asper

3018 5605 511 270

25,60 €

javor altus

3018 5705 511 270

25,60 €

jelša domestica

3018 5805 511 270

25,00 €

čerešňa sakura

3018 5905 511 270

25,00 €

čerešňa rubra

3018 6005 511 270

25,00 €

orech regia

3018 6105 511 270

25,60 €

orech nigra

3018 6205 511 270

25,00 €

mahagón sapeli

3018 6305 511 270

25,00 €

wenge laurentii

3018 6405 511 270

25,00 €

dub canum

3018 6505 511 270

26,30 €

orech clarus

3018 6605 511 270

25,60 €

zebrano cremo

3018 6705 511 270

25,60 €

breza siberia

3018 6805 511 270

25,60 €

orech prisca

3018 6905 511 270

25,00 €

limba bosco

3018 7005 511 270

25,00 €

dub venus

3018 7105 511 270

25,00 €

brest rufa

3018 7205 511 270

25,00 €

borovica magnum

3018 7305 511 270

25,00 €

jaseň bona

3018 7405 511 270

25,00 €

Uvedené ceny sú za 1 kus s DPH.


Prechodový profil samolepiaci 38x2,5 mm

Použiteľnosť


Kategória namáhania

Povrchová úprava

Dĺžka 270 cm

Cena za 1ks s DPH

Eloxovaný hliník

šampanský matný

3017 0703 511 270

19,00 €

zlatý matný

3017 1003 511 270

18,10 €

strieborný matný

3017 1103 511 270

17,60 €

bronzový matný

3017 1203 511 270

19,00 €

Dekoratívna fólia v imitácii dreva

buk sylvatica

3017 5203 511 270

24,20 €

buk dulcium

3017 5303 511 270

24,20 €

dub alba

3017 5403 511 270

24,20 €

dub robur

3017 5503 511 270

25,40 €

dub asper

3017 5603 511 270

24,80 €

javor altus

3017 5703 511 270

24,80 €

jelša domestica

3017 5803 511 270

24,20 €

čerešňa sakura

3017 5903 511 270

24,20 €

čerešňa rubra

3017 6003 511 270

24,20 €

orech regia

3017 6103 511 270

24,20 €

orech nigra

3017 6203 511 270

24,20 €

mahagón sapeli

3017 6303 511 270

24,20 €

wenge laurentii

3017 6403 511 270

24,20 €

dub canum

3017 6503 511 270

25,40 €

orech clarus

3017 6603 511 270

24,80 €

zebrano cremo

3017 6703 511 270

24,80 €

breza siberia

3017 6803 511 270

24,80 €

orech prisca

3017 6903 511 270

24,20 €

limba bosco

3017 7003 511 270

24,20 €

dub venus

3017 7103 511 270

24,20 €

brest rufa

3017 7203 511 270

24,20 €

borovica magnum

3017 7303 511 270

24,20 €

jaseň bona

3017 7403 511 270

24,20 €

Uvedené ceny sú za 1 kus s DPH.


Prechodový profil samolepiaci 40x5,0 mm

Použiteľnosť


Kategória namáhania

Povrchová úprava

Dĺžka 270 cm

Cena za 1ks s DPH

Eloxovaný hliník

šampanský matný

3019 0705 511 270

21,50 €

zlatý matný

3019 1005 511 270

20,60 €

strieborný matný

3019 1105 511 270

20,00 €

bronzový matný

3019 1205 511 270

21,50 €

šampanský brúsený

3019 3005 511 270

26,20 €

Dekoratívna fólia v imitácii dreva

buk sylvatica

3019 5205 511 270

26,20 €

buk dulcium

3019 5305 511 270

26,20 €

dub alba

3019 5405 511 270

26,20 €

dub robur

3019 5505 511 270

27,30 €

dub asper

3019 5605 511 270

26,80 €

javor altus

3019 5705 511 270

26,80 €

jelša domestica

3019 5805 511 270

26,20 €

čerešňa sakura

3019 5905 511 270

26,20 €

čerešňa rubra

3019 6005 511 270

26,20 €

orech regia

3019 6105 511 270

26,80 €

orech nigra

3019 6205 511 270

26,20 €

mahagón sapeli

3019 6305 511 270

26,20 €

wenge laurentii

3019 6405 511 270

26,20 €

dub canum

3019 6505 511 270

27,30 €

orech clarus

3019 6605 511 270

26,80 €

zebrano cremo

3019 6705 511 270

26,80 €

breza siberia

3019 6805 511 270

26,80 €

orech prisca

3019 6905 511 270

26,20 €

limba bosco

3019 7005 511 270

26,20 €

dub venus

3019 7105 511 270

26,20 €

brest rufa

3019 7205 511 270

26,20 €

borovica magnum

3019 7305 511 270

26,20 €

jaseň bona

3019 7405 511 270

26,20 €

Uvedené ceny sú za 1 kus s DPH.


Prechodový profil WELL, šírka 50 mm, nivelácia 0-16 mm

Použiteľnosť


Kategória namáhania

Povrchová úprava

Dĺžka 270 cm

Cena za 1ks s DPH

Eloxovaný hliník

šampanský matný

3272 0716 111 270

28,90 €

zlatý matný

3272 1016 111 270

27,60 €

strieborný matný

3272 1116 111 270

26,90 €

bronzový matný

3272 1216 111 270

28,90 €

šampanský brúsený

3272 3016 111 270

32,10 €

Dekoratívna fólia v imitácii dreva

buk sylvatica

3272 5216 111 270

32,20 €

buk dulcium

3272 5316 111 270

32,20 €

dub alba

3272 5416 111 270

32,20 €

dub robur

3272 5516 111 270

32,50 €

dub asper

3272 5616 111 270

32,60 €

javor altus

3272 5716 111 270

32,60 €

jelša domestica

3272 5816 111 270

32,20 €

čerešňa sakura

3272 5916 111 270

32,20 €

čerešňa rubra

3272 6016 111 270

32,20 €

orech regia

3272 6116 111 270

32,60 €

orech nigra

3272 6216 111 270

32,20 €

mahagón sapeli

3272 6316 111 270

32,20 €

wenge laurentii

3272 6416 111 270

32,20 €

dub canum

3272 6516 111 270

32,50 €

orech clarus

3272 6616 111 270

32,60 €

zebrano cremo

3272 6716 111 270

32,60 €

breza siberia

3272 6816 111 270

32,60 €

orech prisca

3272 6916 111 270

32,20 €

limba bosco

3272 7016 111 270

32,20 €

dub venus

3272 7116 111 270

32,20 €

brest rufa

3272 7216 111 270

32,20 €

borovica magnum

3272 7316 111 270

32,20 €

jaseň bona

3272 7416 111 270

32,20 €

Uvedené ceny sú za 1 kus s DPH.